Informacja o zakażeniach chlamydiami wywołane przez Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis na podłożu McCoya. Źródło: CDC/ Dr. E. Arum; Dr. N. Jacobs

Chlamydia trachomatis na podłożu McCoya. Źródło: CDC/ Dr. E. Arum; Dr. N. Jacobs

Fotomikrografia: widok hodowli jednowarstwowej komórek McCoy, która została zaszczepiona bakteriami Chlamydia trachomatis, a następnie rozwinęła wewnątrzkomórkowe ciała inkluzyjne C. trachomatis. powiększenie 200X. Źródło: CDC/ Dr. E. Arum; Dr. N. Jacobs

Fotomikrografia próbki barwionej przeciwciałem fluorescencyjnym (FA) W powiększeniu 400X. Źródło: CDC/ Joe Miller

Chlamydia trachomatis jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem chlamydii. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku rejestruje się około 90 mln. nowych przypadków zachorowań wywołanych przez chlamydie. W obrębie gatunku Chlamydia trachomatis możemy wyróżnić dwa biotypy: trachoma oraz LGV, a wśród nich 18 serotypów. Szczepy wchodzące w skład biotypu trachoma powodują w zależności od serotypu różne rodzaje schorzeń.

 • Serotypy A,B,Ba,C powodują chorobę oczu – jaglicę
 • Serotypy D-K powodują nie gonokokowe zapalenie cewki moczowej i śluzowo-ropne zapalenia szyjki macicy oraz zapalenie spojówek i zapalenie płuc u noworodków.
 • Serotypy L1, L2, L3 powodują ziarnicę weneryczną.

Podstawowe informacje o chorobie

Objawy:

Zakażenie Chlamydia trachomatis  serotyp D-K powoduje zapalenie dolnych odcinków narządów moczowo–płciowych,  a zwłaszcza  nie rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (NGU) u mężczyzn oraz zapalenie cewki moczowej i kanału szyjki macicy u kobiet i jest najczęściej występującym zakażeniem przenoszonym drogą płciową  występującym w Europie. 

Okres inkubacji w objawowym chlamydialnym zapaleniu cewki moczowej liczy 7-14 dni. Po upływie tego czasu pojawiają się pierwsze objawy takie jak wysięk śluzowej lub śluzowo –ropnej wydzieliny z cewki moczowej, bóle podczas oddawania moczu i swędzenie bądź pieczeniem cewki moczowej. U mężczyzn zakażenie może się rozwinąć  w zapalenie najądrzy czy  odbytu. Zapalenie najądrzy objawia się jednostronnym obrzękiem najądrza lub jadra bądź obu, bólami podczas oddawania moczu oraz gorączką. Zapalenie odbytnicy występuje wśród populacji MSM i często przebiega bezobjawowo. U kobiet zakażenie Chlamydia trachomatis powoduje ostre zapalenie jajowodu, ostre zapalenie śluzówki macicy  oraz zapalenie szyjki macicy. U około 70% kobiet zakażenie przebiega bezobjawowo. Zapalenie kanału szyjki macicy objawia się wysiękiem śluzowo ropnej wydzieliny , krwawieniem, bulami w okolicy narządów miednicy mniejszej oraz pieczeniem podczas oddawania moczu. Zapalenie szyjki macicy może rozwinąć powikłania takie jak zapalenie jajników, zapalenie jajowodów z ich niedrożnością oraz zapalenie gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina). Odległymi powikłaniami ostrego bądź bezobjawowego zapalenia narządów miednicy mniejszej mogą być ciąże pozamaciczne bądź bezpłodność.

Noworodki zakażone w wyniku porodu i zetknięcia się z Chlamydia trachomatis w  zakażonym kanale rodnym rozwijają zakażenie w obrębie spojówek i gałki ocznej oraz bezgorączkowe zapalenie miąższowe płuc.

Ziarnica weneryczna (ziarnica weneryczna pachwin) wywoływana przez Chlamydia trachomatis serotyp L1, L2, L3 może dotyczyć wielu narządów i przebiega trzyetapowo. Okres wylęgania od kilku do kilkunastu dni. W pierwszym etapie choroby pojawiają się zmiany grudkowo-pęcherzykowe na skórze zewnętrznych narządów płciowych. Drugi etap choroby następuje po upływie 2-6 tygodni i w tym czasie dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. U 1-3 pacjentów zropiałe węzły chłonne ulegają przebiciu i w związku z tym wytwarzają się  przetoki, które goją się powoli z pozostawianiem blizn. U kobiet stan zapalnych dotyczy częściej węzłów biodrowych oraz około odbytniczych, a dolegliwości bólowe zlokalizowane sią w dole brzucha. Podczas drugiego etapu choroby mogą wystąpić objawy ogólne o różnym nasileniu takie jak gorączka, bóle głowy czy brak apetytu. Trzeci etap rozwija się gdy nie jest wdrożone leczenie. Włóknienie i powstawanie blizn powoduje zwężenie cewki moczowej oraz odbytnicy. W miarę upływu czasu może powodować to niedrożność naczyń chłonnych i prowadzić do słoniowacizny krocza, prącia lub warg sromowych.   

Diagnostyka:

zalecaną metodą diagnostyczną w diagnostyce zakażeń chlamydiami ze względu na wysoką czułość i swoistość oraz szybki czas uzyskania wyniku jest test amplifikacji kwasu nukleinowego (nucleic acid amplification tests – NAAT), który wykrywa swoiste DNA. W przypadku niedostępności testu NAAT możliwe są testy opierające się na metodzie  hodowli komórkowej bądź fluorescencji bezpośredniej (direct fluorescence assay – DFA). badanie krwi na obecność przeciwciał ma znaczenie jedynie w przypadku zapalenia płuc u noworodków. Obecnie zaleca się wykrywanie DNA chlamydii w moczu i w ropnej wydzielinie z dróg moczowo płciowych. Zestawy do tych badań muszą posiadać atesty międzynarodowe i podlegać międzynarodowej kontroli zewnętrznej, ponieważ istnieje możliwość otrzymania wyników fałszywie dodatnich.

Źródło: CDC/ Dr. E. Arum; Dr. N. Jacobs

Badania wykrywające obecność chlamydii z określeniem serotypu, dostępne w nielicznych laboratoriach na świecie (PCR, NAAT, badanie mikroimmunofluorescencyjne), nie są stosowane w rutynowej praktyce klinicznej. Badani serologiczne mikrobiologiczne przeprowadza się w celu wykluczenia współistnienia innych zakażeń przenoszonych drogą płciową.   

Zalecenia dotyczące laboratoryjnego wykrywania C. trachomatis są regularnie odnawiane przez CDC, co zapewnia przegląd dostępnych testów, aktualizację standardowych procedur pobierania próbek i przetwarzania próbek oraz doradza w interpretacji wyników badań do raportowania laboratoryjnego. Ponadto europejskie wytyczne dotyczące leczenia zakażeń chlamydią zostały ustanowione i opublikowane w 2016 r. Przez Międzynarodową Unię Europejską ds. Zakażeń Przenoszonych drogą Seksualną (IUSTI) w Europie.

Wskazania do badania chlamydii są rozległe, nie ograniczające się tylko do pacjentów z objawami, ale także skupiają się na dużej liczbie grup podstawowych, w tym osób ze zdiagnozowanymi innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz ich kontaktami seksualnymi, przerwaniem ciąży lub jakąkolwiek interwencją wewnątrzmaciczną. A w szczególności osoby które wykazują ryzykowne zachowania seksualne przed 25 rokiem życia.

Transmisja:

Zakażenie chlamydiami przenosi się z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt błony śluzowej podczas stosunku płciowego (pochwowego, analnego oraz oralnego) bądź podczas porodu zakażonej matki.

Urogenitalne zakażenia chlamydialne nie pozostawiają trwałej odporności.

Zapobieganie:

Zmniejszenie ryzyka zakażenia chlamydiami jest możliwe poprzez ograniczenie liczby partnerów seksualnych oraz właściwe zabezpieczenie poprzez stosowanie prezerwatyw. Pośredni wpływ na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia  ma szybkie zdiagnozowanie i wdrożenie leczenia zakażonych osób poprzez badania profilaktyczne osób mających kontakty seksualne z większą ilością partnerów.

Zakażenie chlamydiami, w tym ziarnica weneryczna (LGV) - definicja przypadku

(Chlamydia trachomatis)

Kryteria kliniczne:
Każda osoba, u której co najmniej jedna z następujących postaci klinicznych:

Zakażenia Chlamydiami, inne niż LGV
Co najmniej jedno z następujących sześciu kryteriów:

 • zapalenie cewki moczowej, 
 • zapalenie najądrza, 
 • ostre zapalenie jajowodu, 
 • ostre zapalenia śluzówki macicy, 
 • zapalenie szyjki macicy,
 • zapalenie odbytu. 

U noworodków co najmniej z dwóch następujących kryteriów: 

 • zapalenie spojówek,
 • zapalenie płuc. 

Ziarnica weneryczna: 
Co najmniej jedno z następujących pięciu kryteriów:

 • zapalenie cewki moczowej,
 • owrzodzenie genitaliów,
 • powiększenie węzłów chłonnych w pachwinach,
 • zapalenie szyjki macicy,
 • zapalenie odbytu.

Kryteria Laboratoryjne: 
Zakażenia Chlamydiami, inne niż LGV: 
Co najmniej jedno z trzech kryteriów: 

 • izolacja Chlamydia trachomatis z materiału pobranego z układu płciowego, z okolic odbytu lub ze spojówek,
 • wykazanie obecności Chlamydia trachomatis w materiale klinicznycm metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DFA),
 • wykrycie kwasu nukleinowego Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym. 

Ziarnica weneryczna: 
Co najmniej jedno z dwóch  kryteriów: 

 • izolacja Chlamydia trachomatis z materiału z układu płciowego lub wydalniczego lub ze spojówek.,
 • wykrycie kwasu nukleinowego Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym.

ORAZ

 • Stwierdzenie serotypów (genotypów) L1, L2, L3.

 
Kryteria epidemiologiczne: 
Powiązanie epidemiologiczne polegające na przeniesieniu z człowieka na człowieka (kontakty seksualne lub zakażenie wertykalne)

Klasyfikacja przypadku
A. Przypadek możliwy
Każda osoba, u której lekarz ropzpoznał zakażenie chlamydiami przenoszone drogą płciową, oraz każdy noworodek, u którego lekarz rozpoznał zakażenie chlamydiami

B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne.

      

Logo systemu Epibaza