Główny baner systemu Epibaza prezentujący logo systemu
Drugi baner systemu Epibaza prezentujący logo systemuDrugi baner systemu Epibaza prezentujący logo systemu Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny posiada unikatowy zasób danych publicznych (ISP) dotyczacych zdrowia populacji Polski, jak równiez bezpieczenstwa zywnosci i zagrozen srodowiskowych. Dane te stanowia istotne zródło informacji koniecznej dla działan planistycznych zarówno dla jednostek administracji publicznej róznych szczebli, dla słuzby zdrowia jak i dla przedsiebiorców pracujacych w powiazanych branzach. Istota projektu jest wprowadzenie kluczowych usprawnien w procesie gromadzenia i przechowywania danych poprzez budowe Systemu, który bedzie integrował wszystkie zródła danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH w taki sposób, aby mozliwe stało sie udostepnianie zgromadzonych informacji z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.Ikona epidemiologia Ikona epidemiologia Ikona epidemiologia

NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Głównym miejscem przetwarzania i archiwizacji danych o chorobach zakaznych w Polsce jest Zakład Epidemiologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- PZH, który zatrudnia specjalistów sprawujacych nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi w zakresie Ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen W zakresie bezpieczenstwa zywnosci Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH pełni w kraju zasadnicza role w zakresie oceny ryzyka zdrowotnego. Jego misja jest m.in. gromadzenie i analiza danych, które umozliwiaja przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrozen wywierajacych bezposredni lub posredni wpływ na bezpieczenstwo Podstawowa funkcjonalnoscia wybudowanego w ramach projektu Systemu EpiBaza bedzie integracja wszystkich zródeł danych posiadanych i pozyskiwanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH w taki sposób, aby mozliwe stało sie udostepnianie informacji z zachowaniem bezpieczenstwa w zwiazku z przetwarzaniem danych


Projekt „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).
Loga projektów unii europejskiej