Sprawozdanie z konferencji podsumowującej realizację projektu EpiBaza

8 lipca 2019 roku odbyła się konferencja będąca zwieńczeniem prac prowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, nad współfinansowanym przez Unię Europejską (w ramach programu Polska Cyfrowa) projektem: EpiBaza – Udostępnienie Zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności.

Program skierowany jest zarówno do władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne (Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, innych organów kontroli urzędowej odpowiedzialnych za nadzór nad żywnością), Urzędów wojewódzkich 
i powiatowych, samorządów terytorialnych, Szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych ale również mediów, ogółu społeczeństwa i organizacji pozarządowych.

Powstanie EpiBazy pozwoliło na połączenie elektronicznych instytucji biorących udział w systemie monitorowania chorób zakaźnych i bezpieczeństwa żywności. Dzięki  realizacji projektu powstało  narzędzie pozwalające na szybkie i bezpieczne przesyłanie danych przy zapewnieniu ich wysokiej jakości i wiarygodności oraz umożliwiające również łatwą transmisję danych do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

W konferencji udział wzięli Dyrektor NIZP-PZH dr Grzegorz Juszczyk, Paweł Budziosz, NIZP-PZH, dr Małgorzata Sadkowska-Todys, Kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, dr Jacek Postupolski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH.

    

    

    

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu "EpiBaza"

Liczba głosów: 66

Kontakt

Logo systemu Epibaza